Zapisy

 Zapisy do punktu opieki trwają cały rok!

O przyjęciu do mini złobka decyduje kolejność zgłoszeń (podpisanie umowy i wpłata wpisowego).

Wpłaty na rachunek bankowy nr:

05 1020 1462 0000 7802 0102 1278
Bank PKO BP,

lub w siedzibie placówki

 

W tytule wpłaty prosimy wpisać:

- imię i nazwisko dziecka

- określenie rodzaju wpłaty (wpisowe lub czesne)

- okres, za który następuje wpłata

- rodzaj abonamentu

 

Dokumenty przy zapisie dziecka

 Przy zapisie dziecka wymagane są następujące dokumenty:

- karta zgłoszenia dziecka

- karta informacyjna o dziecku

- upoważnienie do odbioru dziecka

 

*Nie jest to oferta w rozumieniu prawa handlowego.
Slideshow Image 1